گنجور

نسخ خطی - کتب سنگی - کتب نایاب

گنجور

نسخ خطی - کتب سنگی - کتب نایاب

گنجور

در این وبلاگ برآنیم تا برخی از نسخه های خطی و کتابهای چاپ سنگی را معرفی نماییم
دانشجویان و پژوهشگران عزیزی که مایل هستند به منابع معرفی شده دسترسی داشته باشند با نویسنده وبلاگ تماس بگیرند
آیدی تلگرام
@atarialshafii

۲ مطلب با موضوع «منشآت - نثر مصنوع» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

پنج رقعه (نثر مصنوع)

واضح ساوجی ، مبارک الله بن اسحاق  (ارادت خان واضح)

منشی نول کشور 1128

همراه با دو شرح در حاشیه کتاب

میرزا مبارک‌الله بن میراسحاق بن محمدباقر ، متخلص به واضح ، ساوجی ( ۱۰۵۹- ۱۱۲۸ق/ ۱۶۴۹-۱۷۱۶م ). نیایش محمدباقر از نجیبان ساوه بوده و وزارت جهانگیر ( ۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق) رسیده است و خود پس از مزگ پدر لقب ارادتخان گرفته است ، سراینده و نویسنده و تاریخ نگار بوده است و دو کار » پنج‌رقعه « و » مینا بازار « به ظهوری ترشیزی نیز نسبت داده شده که درست نیست

پنج رقعی است که مولف برای نشان دادن توانایی نویسندگی خود نوشته است و اینکه گفته شده که این نامه‌ها را برای کسانی می‌نوشته است درست نیست ، این نامه ها بعد برای آموزش عملی انشا بکار گرفته شده است . پنج ( رقعه ) است که بر سرآغاز آنها شناخته می‌شوند . شهید تبسم ، ،فراقنامه ، زیبا عروس ، قربانی چشم ، پشت به دیوار ... ، با دو شرح متفاوت پنجرقعه از مولوی عبدالاحد و عبدالرزاق یمینی در حاشیه این کتاب به چاپ رسیده است

شرح پنج رقعه

 م‍ول‍وی‌ ام‍ام‌ب‍خ‍ش‌ ص‍ه‍ب‍ائ‍ی‌ ده‍ل‍وی‌

منشی نول کشور 1269

  • گنجور
  • ۰
  • ۰

مینا بازار

تالیف : مبارک الله بن میراسحاق بن محمدباقر متخلص به واضح ملقب با ارادت خان

چاپ: نولکشور 1293

شرح مینا بازار

تالیف: ص‍ه‍ب‍ای‍ی‌ ده‍ل‍وی‌، م‍ول‍وی‌ ام‍ام‌ ب‍خ‍ش‌، ۱۲۷۴ق‌، ش‍ارح‌

معرفی اثر در ادامه مطلب