گنجور

نسخ خطی - کتب سنگی - کتب نایاب

گنجور

نسخ خطی - کتب سنگی - کتب نایاب

گنجور

در این وبلاگ برآنیم تا برخی از نسخه های خطی و کتابهای چاپ سنگی را معرفی نماییم
دانشجویان و پژوهشگران عزیزی که مایل هستند به منابع معرفی شده دسترسی داشته باشند با نویسنده وبلاگ تماس بگیرند
آیدی تلگرام
@atarialshafii

۳ مطلب با موضوع «طب سنتی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

تریاق فاروق (طب کهن)

عبدالصمد بن عبدالله الحسینی المازندرانی

تهران 1308.

خفی علایی (طب کهن)

زین‌الدین ابوابراهیم اسماعیل بن حسین بن محمد بن احمد حسینی گرگانی پزشک معروف

نولکشور 1891

  • گنجور
  • ۰
  • ۰

معرفی کتب سنگی 8

باده بی خمار (شعر فارسی)

نقیب الممالک شیرازی

شیراز 1341

ریاض الحکایات (نثر فارسی)

فاضل کاشانی

مشهد 1317

ریاض المحبین (عرفان)

هدایت

تهران 1260

زاد المسافرین (طب سنتی)

ش‍ری‍ف‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌

تهران 1283

زبده الواح (علوم غریبه)

محمود دهدار

بی جا 1301

سوانح الفکر (عرفان)

سلیمان غزاله

تهران 1915

طب یوسفی (طب سنتی)

یوسفی هروی 

تهران 1285

فرازستان (تاریخ)

تویسرکانی

بی جا 1253

گلزار حال (ادیان هندی)

کسایین (ولی)

محمدی 1232

مطلع الطب ناصری (طب سنتی)

ابوالحسن خان تفرشی

تهران 1261

نهر الفصاحت (ادبیات)

میرزا محمد حسین (قتیل)

نولکشور 1900

  • گنجور
  • ۰
  • ۰

معرفی چاپ سنگی 7

آداب ناصری (اخلاق)

خلوتی

تهران بی تا

انجمن دانش (ادبیات-حکایات)

میرزا احمد وقار شیرازی

تهران 1290

تحفه احتشامی (اخلاق-شعر)

فسایی

تهران 1314

چهار فصل میکده (شعر فارسی)

معتمد السلطان

تهران 1307

خردنامه جاودان - منتخبات ثقفی (ادبیات فارسی)

اعلم الدوله خلیل ثقفی

تهران 1339

شرح زلیخا (ادبیات)

محمد شاه

نولکشور 1329

شرح قصیده میرفندرسکی (شعرفارسی)

موسوی خلخالی

تهران 1314

طب اکبر (طب سنتی)

شاه ارزانی

لاهور بی تا

کلیات طب منظوم (طب ستنی)

ملک الاطباء

بی جا 1278

گلشن فرهنگ (عرفان)

کاوس مارسی

بمبئی 1327

مثنوی گنج زر (شعر فارسی)

محمودخان فسایی

بی جا 1330

مجمع الفصحا (شرح حال)

هدایت

تهران بی تا

مفتاح الادویه ناصری (طب سنتی)

فیلسوف‌الدوله، عبدالحسین، ۱۲۴۳-۱۳۲۲

تهران 1309

نامه احمدی (طب سنتی)

امیرخان

تهران 1334

یوسف زلیخا (شعر فارسی)

منسوب به فردوسی

تهران 1317

  • گنجور