گنجور

نسخ خطی - کتب سنگی - کتب نایاب

گنجور

نسخ خطی - کتب سنگی - کتب نایاب

گنجور

در این وبلاگ برآنیم تا برخی از نسخه های خطی و کتابهای چاپ سنگی را معرفی نماییم
دانشجویان و پژوهشگران عزیزی که مایل هستند به منابع معرفی شده دسترسی داشته باشند با نویسنده وبلاگ تماس بگیرند
آیدی تلگرام
@atarialshafii

۱۰ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

معرفی چاپ سنگی 9

حکایات دلپسند (نثر فارسی)

مولوی محمد مهدی صاحب

نولکشور 1332

الماثر الاثار (تاریخ)

محمد حسن خان اعتماد السلطنه

تهران بی تا

گنج شایگان (تذکره)

شعری اصفهانی، طاهر بن زین‌العابدین

تهران 1272

میزان الافکار شرح معیار الاشعار (ادبیات)

مولوی محمد سعداله

نولکشور 1289

هنایش خرد (شعر فارسی)

شیخ عبدالعلی بیدگلی

تهران 1322

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

معرفی کتب سنگی 8

باده بی خمار (شعر فارسی)

نقیب الممالک شیرازی

شیراز 1341

ریاض الحکایات (نثر فارسی)

فاضل کاشانی

مشهد 1317

ریاض المحبین (عرفان)

هدایت

تهران 1260

زاد المسافرین (طب سنتی)

ش‍ری‍ف‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌

تهران 1283

زبده الواح (علوم غریبه)

محمود دهدار

بی جا 1301

سوانح الفکر (عرفان)

سلیمان غزاله

تهران 1915

طب یوسفی (طب سنتی)

یوسفی هروی 

تهران 1285

فرازستان (تاریخ)

تویسرکانی

بی جا 1253

گلزار حال (ادیان هندی)

کسایین (ولی)

محمدی 1232

مطلع الطب ناصری (طب سنتی)

ابوالحسن خان تفرشی

تهران 1261

نهر الفصاحت (ادبیات)

میرزا محمد حسین (قتیل)

نولکشور 1900

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

معرفی چاپ سنگی 7

آداب ناصری (اخلاق)

خلوتی

تهران بی تا

انجمن دانش (ادبیات-حکایات)

میرزا احمد وقار شیرازی

تهران 1290

تحفه احتشامی (اخلاق-شعر)

فسایی

تهران 1314

چهار فصل میکده (شعر فارسی)

معتمد السلطان

تهران 1307

خردنامه جاودان - منتخبات ثقفی (ادبیات فارسی)

اعلم الدوله خلیل ثقفی

تهران 1339

شرح زلیخا (ادبیات)

محمد شاه

نولکشور 1329

شرح قصیده میرفندرسکی (شعرفارسی)

موسوی خلخالی

تهران 1314

طب اکبر (طب سنتی)

شاه ارزانی

لاهور بی تا

کلیات طب منظوم (طب ستنی)

ملک الاطباء

بی جا 1278

گلشن فرهنگ (عرفان)

کاوس مارسی

بمبئی 1327

مثنوی گنج زر (شعر فارسی)

محمودخان فسایی

بی جا 1330

مجمع الفصحا (شرح حال)

هدایت

تهران بی تا

مفتاح الادویه ناصری (طب سنتی)

فیلسوف‌الدوله، عبدالحسین، ۱۲۴۳-۱۳۲۲

تهران 1309

نامه احمدی (طب سنتی)

امیرخان

تهران 1334

یوسف زلیخا (شعر فارسی)

منسوب به فردوسی

تهران 1317

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

معرفی سنگی

اسرار الاولیاء (عرفان)

بدرالدین اسحاق

نولکشور 1917

الفاظ ادویه (طب سنتی)

عین الملک شیرازی

نولکشور 1266

آمال العارفین (عرفان-شعر)

ابوالقاسم تاجر تهرانی

بی جا 1240

انشای فیض رحمانی (منشات)

حیرت جهانجوی

نولکشور 1264

انفاس العارفین (عرفان)

شاه‌ولی‌الله، احمدبن‌عبدالرحیم

مطبع احمدی بی تا

بازنامه ناصری (علوم)

حسام الدوله

تهران 1285

سالار نامه (تاریخ-شعر)

ادیب‌کرمانی، احمدبن‌حافظ

شیراز 1316 (مجلدات اول و دوم)

صبح گلشن (تذکره)

سلیم، علی‌حسن

شاهجهانی 1295

فتوح الغیب (عرفان)

عبدالحق‌دهلوی

نولکشور 1259

مجریات اکبری (طب سنتی)

شاه‌ارزانی، محمداکبربن‌محمد

مرشدآباد 1268

مجمع الجوامع (طب سنتی)

عقیلی‌علوی‌شیرازی

بی جا 1256

ملستان (ادبیات)

مدایح نگار

تهران 1363

هزار دستان (تاریخ-شعر)

دهقان‌سامانی، ابوالفتح

تهران 1317

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

معرفی چاپ سنگی

انیس الادبا (کشکول عربی-فارسی)

م‍ح‍م‍درف‍ی‍ع‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ب‍ن‌ م‍ی‍رزا رف‍ی‍ع‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

تبریز 1315

جهان نما (جغرافیا)

فلوغون رفائیل

تبریز 1299

چهار گلزار (ادبیات-زبان)

محمد عبدالرحمن بن محمد روشن

 

پلبندر 1275

خزانه عامره (تذکره)

آزاد بلگرمی

نولکشور 1287

خزینه الاصفیاء (تذکره عارفان)

سرور لاهوری

نولکشور 1290

ریاض العارفین (تذکره)

رضاقلی خان هدایت

تهران 1305

شرح تحفه العرقین خاقانی (ادبیات)

مولوی صاحب آسی

نولکشور 1930

شمع انجمن (تذکره)

سید محمد صدیق حسن خان بهادر

 

شاهجهانی 1292

صفوه الصفا (شرح حال-عرفان)

ابن بزاز

مظفری 1329

عقاید صوفیه (عرفان)

میرامداد علی

نظامی بی تا

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

کتب سنگی مولوی

رشد معنوی شرح مثنوی

فقیر سید محمد هاشمی

حیدرآیاد 1330

شمس الحقایق

منتخبات دیوان شمس از هدایت

تهران 1316

لطایف المعنوی من حقایق المثنوی

مولوی عبداللطیف عباسی

نولکشور 1292

مثنوی الاطفال

مفتاح الملک

تهران 1309

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

کتب سنگی حافظ

بدر الشروح

مولانا حافظ بدرالدین

مطبع مجتبائی 1321

تخمیس دیوان حافظ

یمنی بگ

اسلامبول 1339

شرح دیوان حافظ

محمد وهبی قنوی

شرح دیوان حافظ

محمد صادقعلی لکنهویی

نولکشور 1318

لطیفه غیبیه 

فخرالدین

مطبع علمیه 1304

مفتاح الکنوز علی حافظ الرموز

قطب الدین قندهاری

فیض محمدی کراچی 1312

منخب السلطان

ان‍ت‍خ‍اب‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ ق‍اج‍ار

تهران 1289


 • گنجور
 • ۰
 • ۰

مفاتیح الغیب

مفاتیح‌الغیب‌؛

المشتهر، بالتفسیرالکبیر/ للامام محمدالرازی فخرالدین ...؛ و بهامشه تفسیر العلامه ابی السعود

استانبول: شرکت صحافیه عثمانیه 1307

مجلدات 2 - 3 - 4 - 5 موجود است.

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

کتب سنگی سعدی

بهار باران (شرح گلستان)

محمدغیاث‌الدین رامپوری مصنف غیاث‌اللغات

لکهنو: منشی‌نولکشور 1259

بهار بوستان

 پ‍ی‍ک‌ چ‍ن‍د م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍ار

ل‍ک‍ه‍ن‍وم‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‍ک‍ش‍ور۱۹۲۷م‌. = ق‌۱۳۴۵

خارستان

مجد خوافی

لکهنو: منشی‌نولکشور 1329

خانقاه فقیر شیرازی (تقلید گلستان)

علی ف‍ق‍ی‍ر اص‍طه‍ب‍ان‍ات‍ی‌

شیراز مطبع اسلامی 1347

فرهنگ گلستان

ج‍ن‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍م‍وس‍وی‌

م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‍ک‍ش‍ور۱۸۹۲م‌. = ق‌۱۳۰۹

گلستان با تصویر

سعدی

م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‍ک‍ش‍ور 1303

تضمین گلستان (نظم فارسی)

منشی هرگوپال سکندر آبادی

نولکشور 1873

کتاب به تضمین از گلستان سعدی نوشته شده است و در هشت باب تنظیم گردیده است. و شامل غزلیات ، قصاید و رباعی است

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

سخنوران چشم دیده (ترک علیشاه) / دره نجفی (نجفقلی میرزا) / کلیات فارسی ترک علیشاه / گلزار اعظم (محمد غوث خان) / مجاهدات الاولیا (تراب علی قلندر) / ناصر العشق (علی بیگ) / دیوان سرگشته / باغ محمود / بدایع الاسرار / بدرالشروح / بهرام و بهروز / تاج الدواوین / تخمیس حافظ (یمنی بگ) / تذکره انجمن ناصری / تذکره صبح وطن / تذکره مجدیه / تذکره میخانه / تذکره ناصری / تذکره نگارستان سخن / تیمورنامه هاتفی / حدیقه الانصاف / خیابان عرفان / در بحر مناقب / درج درر شیبانی / دیوان ایزدی / دیوان بختیار کاکی / دیوان جلال الدین میرزا / دیوان حسن / دیوان حکیم سوری / دیوان خواجه نیاز / دیوان دشتی / دیوان ذوقی اصفهانی / دیوان ستاک یزدی / دیوان شادمان / دیوان شورش عشق / دیوان شیفته هندوستان / دیوان صادقیه / دیوان صحو / دیوان قطب هانسوی / دیوان لعلی / دیوان مجدی / دیوان مجیب / دیوان مدهوش / دیوان مشتری / دیوان مشرقی / دیوان مظفر علیشاه / دیوان ملارجب / دیوان نشاطی خان / دیوان نعمت خان عالی / روز روشن (صبا) / زبده المقامات / سبع المثانی (نجیب الدین اصفهانی) / سلک السلوک / شرح حافظ (وهبی) / طرائق الحقایق (معصوم علیشاه)/ کلمات الشعرا / گلزار حال / گوهر شبچراغ / گوهریه (خوانساری) / لسان العارفین / لطیفه غیبیه / محبوب الزمن / مصباح الارواح / مفتاح الاحلام / منشات فرهاد میرزا / هفت آسمان (علی احمد)/ یاقوتی (سکندرپوری)

منابع فوق در گنجور موجود است و در صورت آماده شدن اطلاعات کتابشناسی در گنجور قرار خواهد گرفت

 • گنجور